گلاب به رویتان این مطلب کاملا علمی است
 اگر تا بحال  در باره گوز و چس مطلب علمی نخوانده اید, این نوشتار را حتما بخوانید
 
منبع گوز
۱.    هوای بلعیده شده هنگام خوردن و نوشیدن 
۲.   گاز حاصل ازواکنشهای شیمیایی روده  
۳.   وگاز تولیدی در اثر فعالیتهای باکتریهای    
۴.   گاز جذب شده از خون توسط دیواره روده 
 
ساختار گوز
ساختار دقیق گوز در افراد مختلف و در اوقات مختلف بر مبنای غذای فرد متفاوت است. قسمت اعظم هوای بلعیده شده اکسیژن است که قبل از رسیدن به روده جذب بدن می شود و فقط نیتروژن باقی می ماند. بقیه هم شامل دی اکسید کربن، هیدروژن و متان است. هر چه باد بیشتر در روده نگه داشته شود، میزان نیتروژن آن بیشتر می شود چون بقیه امکان جذب دوباره به بدن را دارند. در ضمن افراد عصبی و عجول اکسیژن بیشتری در روده دارند و گوزوتر هستن